Phát hiện các lỗi hàn và sửa chữa trong quá trình hàn màng chống thấm HPDE

bạt chống thấm

Tất cả các mối hàn và các vùng không hàn trên màng chống thấm hdpe đều được kiểm tra nhằm phát hiện các lỗi hàn. Có thể sử dụng máy đóng dấu đóng dấu lên màng chống thấm để phát hiện và sửa chữa các lỗi hàn hàn màng chống thấm HPDE

Phát hiện các lỗi hàn và sửa chữa trong quá trình hàn màng chống thấm HPDE

Quy trình sửa các lỗi hàn màng chống thấm HDPE

Tất cả những điểm lỗi xảy ra trong quá trình hàn màng chống thấm HPDE đã được đóng dấu để sửa chữa đều được sửa chữa bằng cách sử dụng một hoặc kết hợp các cách sau:

– Hàn vá: sử dụng để hàn các lỗ thủng, vết xé

– Hàn đè và hàn lại: sử dụng để sửa chữa các phần nhỏ của mối hàn đùn

– Hàn điểm: sử dụng để hàn các vết rạn nhỏ, khoanh vùng các vết rạn

– Hàn nhồi: dùng để hàn đùn vào các mối hàn nóng thay cho hàn nắp

– Hàn nắp: dùng để sửa chữa các mối hàn hỏng

– Hàn đỉnh: dùng để nhỏ trực tiếp vật kiệu hàn nóng chảy lên trên các mối hàn sẵn.

phat-hien-cac-loi-han-va-sua-chua-trong-qua-trinh-han-mang-chong-tham-hpde

Các điều kiện sau đây sẽ áp dụng cho tất cả các phương pháp trên:

– Mặt màng chống thấm hdpe sẽ được sửa chữa đánh sạch các bụi bẩn

– Các mặt màng chống thấm sẽ được hàn máy hàn nhựa đùn phải được làm sạch và để khô trước khi sửa

– Các miếng hàn và và hàn đỉnh phải hàn trùm ra ngoài lối hàn ít nhất là 100mm, các mối hàn vá phải hàn theo hình tròn.

phat-hien-cac-loi-han-va-sua-chua-trong-qua-trinh-han-mang-chong-tham-hpde

Kiểm tra sửa chữa các lỗi hàn

Các lỗi hàn đã sửa chữa phải được kiểm định theo phương pháp không phá huỷ theo tiêu chuẩn

Sau khi sửa xong, mối hàn được sửa phải đạt các tiêu chuẩn kiểm định không phá huỷ, Nếu kế quả kiểm định không đạt điều này có nghĩa là phần đã sửa cần được sửa lại và tái kiểm tra cho đến khi kết quả kiểm tra đạt yêu cầu.

>> Xem thêm: Yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị phục vụ nghiệm thu thi công chống thấm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *