Bạt lót hồ tôm từ màng chống thấm HDPE

Bạt lót hồ tôm chính là màng chống thấm HDPE mà chúng tôi thường gọi để người dùng hiểu hơn về ích lợi của sản phẩm. Nuôi trồng thủy hải sản là một trong ngành mũi nhọn đem lại lợi nhuận cao cho người nông dân Việt Nam, đặc biệt là với thời kỳ hội nhập kinh tế hiện nay.