Màng chống thấm HPDE Việt Nam 1.50mm

Màng chống thấm Việt Nam là sản phẩm được sản xuất tại Việt Nam đảm bảo theo tiêu chuẩn kĩ thuật của quốc tế, phù hợp với điều kiện sinh nhưỡng tại Việt Nam cũng như nhu cầu sử dụng tại hầu khắp công trình.

  • Mã sản phẩm: HDPE Việt Nam
  • Đơn giá: Liên hệ
  • Xuất xứ: Việt Nam
  • Điện thoại: 0934.433.000
  • Email: tienhueco@gmail.com